Feniks    plus
GODIŠNJA SEDNICA
GODIŠNJA SEDNICA
Dana 15.aprila. 2009 god. sa početkom od 16 časova u restoranu tržnog centra KTC u Bečeju održana je godišnja sednica društvo za afirmaciju invalida » Fenix – plus « Bečej.
Predsednik Markov Stevan je pozdravio prisutne članove I goste Demeter Karolja iz Kanjiže I Nikola Nikolaša iz Sombora I predstavio dosadašnje aktivnosti društva uz prateću power point prezentaciju. Zahvalio se svima koji su na bilo koji način pomagali udruženje da ostvari planove I aktivnosti za afirmaciju osoba sa ivaliditetom. 
Nakon završetka radnog dela sednice predstavnici firme za proizvodnju ortopedskih pomagala “Otto Bock”  SAVA d.o.o. iz Niša, Vesna Arandjelović I Marko Lukić, su predstavili pomagala koji pomažu pokretljivost osoba sa invaliditetom.

                                                                       ZAPISNIK

Dana 15.aprila. 2009 god. sa početkom od 16 časova u restoranu tržnog centra KTC u Bečeju održano je godišnja sednica društvo za afirmaciju invalida » Fenix – plus « Bečej sa sledećim:

DNEVNI RED

Izlaganje dosadašnjih aktivnosti društva
Finansijski izveštaj za 2008. god.
Plan aktivnosti za 2009 god.
Reizbor nadzornog odbora
Razno

Na početku sednice je izabrano radno predsedništvo: Pece Žolt I Petervari Gabriela kao I overivači zapisnika: Petervari Julia I Markov Marija.
Predsednik Markov Stevan je predstavio dosadašnje aktivnosti društva uz prateću power point prezentaciju.
Finansijski plan za 2008 godinu je jednoglasno prihvaćen.
Po statute Društva za afirmaciju invalida “Fenix-plus” Bečej član 33,  mandat nadzornog odbora traje godinu dana, zato je nadzorni odbor ponovo formiran. Na predlog Štrbačkog Dimitrija izabran je Barta Antal iz Bečeja. Na predlog Kopre Tibora drugi član nadzornog odbora je Bakša Karolj iz Bačkog Petrovog Sela, I na predlog Stevana Markova umesto Gombar Lajoša iz Bačkog Gradišta, izabran je Vegeli Magdolna iz Bečeja.
Nadzorni odbor za 2009 god. čine:
Barta Antal – Bečej – Predsednik
Bakša Karolj – Bačko Petrovo Selo
Vegeli Magdolna – Bečej

Nakon završetka radnog dela sednice predstavnici firme za proizvodnju ortopedskih pomagala “Otto Bock”  SAVA d.o.o. iz Niša, Vesna Arandjelović I Marko Lukić, su predstavili pomagala koji pomažu pokretljivost osoba sa invaliditetom.
Zapisničar:                                                        Overivači zapisnika:
      Pastor Šandor                                                        Petervari Julia
                                                                       
U Bečeju: 23.04.2009.                                                Markov Marija

Slike sa godisnje skupstine mozete pogledati
       ovde
Slike sa godisnje skupstine mozete pogledati
       ovde