Sportsko takmičenje osoba sa Invaliditetom                                                  


09.maj.2009.

U Bečeju na postoru tržnog centra KTC, 9.maja u subotu sa početkom od 10 časova održano je sportsko takmičenje osoba sa invaliditetom KUP BEčEJA, što je organizovalo društvo za afirmaciju invalida » Fenix-plus « - Bečej.
Takmičari i gosti su bili iz raznih krajeva države, od Zaječara do Subotice ukupno 8 udruženja. Posle prijava ekipa, domaćin Stevan Markov-predsednik, pozdravio je prisutne i poželeo srećno nadmetanje i uspešno druženje. Udruženje » Fenix-plus « u aprilu ove godine je slavilo prvu godinu postojanja, ali je predsednik izrazio želju i nadu da će ova sportska i kulturna manifestacija postati tradicijonalna svake naredne godine u maju mesecu.
Nakon protokolarnog dela pod rudovodstvom glavne sudije Julijane Moldvai, počelo je nadmetanje 70 takmičara u šahu, pikadu, pločicama, remi, viseća kugla. Onima kiji nisu želeli da se takmiče obezbedjeno je mali izlet, obilazak dvorca  »Fantas «, centar Bečeja uz posetu pravoslavne i katoličke crkve, sportskog centra » Mladost « pod rukovodstvom turističkog vodiča Korenoj Andrej.
Posle završetka takmičenja u navedenim disciplinama, kao šlag na torti, veštinu i spretnost su pokazali i vozači invalidskih kolica na poligonu u slalon vožnji uz gromoglasan aplauz i navijanje prisutnih.
Pre dodela medalja predsednik Stevan Markov je čestitao sportistima na fer borbi, i zahvalio se gradonačelniku Be?eja gospodinu Knezi Petar što je i svojim prisustvom uveličao ovu manifestaciju, i svima koji su na bilo koje način pomogli u realizaciji KUP BEčEJA. Gospodin Knezi je izjavio da je » Fenix-plus « jedan od najaktivnijih udruženja u gradu, i da će Opština i u buduće pomagati svaku akciju koji pomaže afirmaciju osoba sa invaliditetom.


 
REZULTATI TAKMIčENJA    * KUP BEčEJA 2009. *

ŠAH                                EKIPNO
ZAJEčAR
DIST. NOVI SAD
BEčEJ

REMI ŽENE
ZAVARKO LJUBICA                SUBOTICA
BARNA PIROŠKA                        BEčEJ
MOLDVAI IRINA                        DIP-S KIKINDA


REMI MUŠKARCI
IVANOVIć DRAGAN                BEOGRAD
ANčIć RADOMIR                        BEOGRAD
BOGDANOVIć NENAD                DIST. NOVI SAD

PLOčICE ŽENE
TOLDI ILONA                        SUBOTICA
BOGDANOVIć MARIJA                DIST. NOVI SAD
MARKOV MARIJA                        BEčEJ

VISEćA KUGLA
VELčEK JOSIP                        PARAP. NOVI SAD
BRANDIć DRAGIŠA                AMP. KIKINDA
MILOŠEV NIKOLA                        AMP. KIKINDA

PIKADO MUŠKI
MILOŠEV NIKOLA                        AMP. KIKINDA
CIGANOVIć SLAVKO                AMP. KIKINDA
BRAANDIć DRAGIŠA                AMP. KIKINDA

PIKADO ŽENE
PECE BORBALA                        BEčEJ
STOJADINOV MARIJA                AMP. KIKINDA
DJUREVSKI KALINA                        ZAJEčAR

SLALOM VOŽNJA SA UBRZANJEM INVALIDSKIH KOLICA MUŠKI
TODOROVIć SIMA                        PARP. NOVI SAD
BAKŠA KAROLJ                        BEčEJ
POTURAK VASKO                        ZAJEčAR

SLALOM VOŽNJA SA UBRZANJEM INVALIDSKIH KOLICA ŽENE
DJUREVSKI KALINA                        ZAJEčAR
FEHER VERONA                        DIST. NOVI SAD
TOLDI ILONA                        SUBOTICA
EKIPNI PLASMAN

AMPITIRCI                        KIKINDA                90        BODOVA
FENIX-PLUS                        BEčEJ        BEčEJ                        85        BODOVA
AMPUTIRCI                        ZAJEčAR                60        BODOVAAMPUTIRCI                        SUBOTICA                55        BODOVA
DISTROFIčARI                NOVI SAD                50        BODOVA
PARAPLEGIčARI                NOVI SAD                45        BODOVA
AMPUTIRCI                        BEOGRAD                35        BODOVA
DIP-S                                KIKINDA                10        BODOVA

Feniks    plus
KUP BEčEJA
KUP BEčEJA
Slike sa ovg kupa pogledajte
       ovde

Slike sa ovg kupa pogledajte
       ovde